А Т А Н А С О В И
СЧЕТОВОДСТВО
СОФТУЕР
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
ЛИЧЕН СЪСТАВ И ТРЗ
ДРУГИ
КЛИЕНТИ
Изготвяне на документи свързани с движението на персонала.
 
Разчетно платежни ведомости.
 
Документи, свързани с плащането на социалните и здравни осигуровки и
представянето им в обслужващите банкови клонове.
 
Обработка на болнични листи и подаването им в НОИ.
 
Документи, обезпечаващи интересите на персонала (служебни бележки,
УП-2, УП-3 и др.)
 
Подготовка на файлове за изплащане на заплати побанков път.