А Т А Н А С О В И
СЧЕТОВОДСТВО
СОФТУЕР
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
БИЗНЕС НАВИГАТОР
БИЗНЕС НАВИГАТОР - ЗАПЛАТИ
БИЗНЕС НАВИГАТОР - CRM
ESET
БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ е професионална компютърна програма
от висок клас за обработка на работни заплати, управление на човешки ресурси
и личен състав. Удовлетворява изискванията на различни системи на заплащане
на труда, на трудовото и осигурителното законодателство в Р.България.
Разработена е от фирма Комерс Финанс АД като цялостна програма, без модули,
с единни данни и пълен достъп до всички функции. Осигурена е автоматична
връзка към счетоводството на интег­рираната система за фирмено управление
БИЗНЕС НАВИГАТОР.
 
БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ се настройва бързо и лесно към особеностите
на фирми с различен предмет на дейност. Гъвкава е и се актуализира
своевременно при промяна в нормативната база.