А Т А Н А С О В И
СЧЕТОВОДСТВО
СОФТУЕР
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
БИЗНЕС НАВИГАТОР
БИЗНЕС НАВИГАТОР - ЗАПЛАТИ
БИЗНЕС НАВИГАТОР - CRM
ESET
Новият продукт БИЗНЕС НАВИГАТОР - ВРЪЗКИ С КЛИЕНТИ - CRM
(Customer Relationship Management) автоматизира процесите на маркетинг,
продажби, следпродажбено обслужване, сервизно обслужване и др.
Функциите, разработени в продукта са полезни на всяка фирма, особено в
условията на финансова криза. Те са подходящи за индивидуалното обслужване
на всеки клиент и за създаването на добри взаимоотношения. Внедряването
на продукта ще доведе до съществено увеличаване на продажбите и пазарния
дял на фирмите.