А Т А Н А С О В И
СЧЕТОВОДСТВО
СОФТУЕР
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
БИЗНЕС НАВИГАТОР
БИЗНЕС НАВИГАТОР - ЗАПЛАТИ
БИЗНЕС НАВИГАТОР - CRM
ESET
Дистрибуция, внедряване, обучение и последваща поддръжка на
ИСФУ Бизнес Навигатор, Бизнес Навигатор – Заплати,
Бизнес Навигатор – Връзки с клиенти (CRM), разработвани от
Комерс Финанс АД.
 
Дистрибуция на антивирусните продукти за защита на ESET.